Pieporkest

Het Pieporkest is de kraamkamer voor de Harmonie en de Slagwerkgroep. De leerlingen die hier in spelen kunnen al na een aantal lessen instromen. De muziek die wordt gespeeld is zeer toegankelijk.

Angelo MarimanHet Pieporkest staat onder leiding van Angelo Mariman.

Doel van het Pieporkest is vooral leren samenspelen, plezier beleven aan samen musiceren, maar tegelijk ook leren luisteren naar elkaar. Daarnaast wordt verder geoefend met het leren bespelen van het instrument.

Na het behalen van het A-diploma kan de leerling gedeeltelijk doorstromen naar de Harmonie. Dit ter beoordeling van de dirigent. De leerling blijft ook meedoen met het Pieporkest. Na het behalen van het B-diploma kan de leerling volledig doorstromen naar de Harmonie.

Leerlingen die slagwerk spelen in het Pieporkest hebben meestal ook al op de woensdag les bij de Slagwerkgroep.

Het Pieporkest repeteert op maandag van 19.00-20.00 uur in ’t Loesje in Mierlo.

Loop gerust eens binnen!