Contributies

 

T/m 18 jaar met instrument harmonie: € 60,- + € 50,- = € 110,-
T/m 18 jaar zonder instrument harmonie: € 60,-
Vanaf 19 jaar met instrument harmonie: € 120,- + € 50,- = € 170,-
Vanaf 19 jaar zonder instrument harmonie: € 120,-
Jeugdleden/volwassen leden die nog niet meespelen in het harmonieorkest/slagwerkgroep: € 30,-/€60,- (of € 80,-/ €110,- als ze geen lesgeld betalen en een instrument van de vereniging huren)
Rustende leden: € 30,-

N.B. Bij jeugdleden die lesgeld betalen wordt geen instrumenthuur in rekening gebracht.

Leden van de slagwerkgroep betalen altijd instrumenthuur (behalve wanneer ze lesgeld betalen).

De contributiegelden worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

De contributie wordt per half jaar via automatische incasso geïncasseerd.

Lid worden? Mail naar info@harmoniestlucia.nl .