AVG

Privacyreglement

Privacyverklaring Harmonie st. Lucia Mierlo.

Harmonie st. Lucia Mierlo, postadres Wilhelminastraat 91, 5731 EN Mierlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wilhelminastraat 91, 5731 EN Mierlo

Tel. 0492-662084

Email: info@harmoniestlucia.nl

KvK: 40236385

Gegevensbescherming

De secretaris is de contactpersoon voor de Gegevensbescherming van Harmonie st. Lucia. Hij/zij is te bereiken via info@harmoniestlucia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Harmonie st. Lucia verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid of vriend bent van onze vereniging, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld doordat u een vraag stelt via onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Harmonie st. Lucia verwerkt géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Harmonie st. Lucia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Leden- en donateursadministratie (door secretariaat en penningmeester)
 • Registratie bestuursleden t.b.v. Kamer van Koophandel en KNMO.
 • Bruikleenadministratie instrumenten en uniformen (secretariaat/penningmeester)
 • Het afhandelen van uw betaling voor het lidmaatschap, instrumenthuur, lesgeld, donatie (penningmeester)
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en andere mailberichten
 • Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om u over onze verenigingsactiviteiten te informeren en deze uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen binnen onze vereniging
 • Voor onderlinge contacten tussen leden, bijvoorbeeld voor het oud papier ophalen, inzet bij concerten e.d.
 • Om u uit te nodigen op Dropbox

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Harmonie st. Lucia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia (NAW, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer): zolang het lidmaatschap duurt en na afloop zolang er openstaande schulden zijn.
 • Personalia, maar zonder bankrekeningnummer: van oud-leden.

Beveiliging

Harmonie st. Lucia draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Harmonie st. Lucia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een aanvraag te richten aan info@harmoniestlucia.nl.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door harmonie st. Lucia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@harmoniestlucia.nl.

Onze website www.harmoniestlucia.nl

Beschikbaarheid

De informatie op onze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid.

Vragen die u stelt via ‘contact’ op de website: de contactaanvragen via de website lopen via een externe e-mailserver. Dit houdt in dat de secretaris van de vereniging de contactaanvragen doorgestuurd krijgt van de mailserver.  De mailserver bewaart verwijderde e-mails nog 30 dagen. De website draait op HTTPS://. Dit is een versleutelde versie van de web-omgeving waar de website op draait. Dit betekent dat de berichten die bezoekers sturen via een contactaanvraag versleuteld zijn en niet traceerbaar zijn door derden. Onze website is beveiligd via een SSL certificaat.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op onze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig te laten zijn.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op foto’s op onze website berust bij harmonie st.Lucia, of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan harmonie st. Lucia. Leden zijn ermee akkoord dat eventuele aanwezigheid op een foto via de website of onze Facebookpagina, of in kranten en brochures onlosmakelijk deel uitmaakt van het lidmaatschap. Foto’s worden alleen geplaatst in een harmonie-context.