Onze vereniging

Harmonie St. Lucia is ontstaan in 1910. Het was de eerste muziekvereniging in het dorp Mierlo en heeft haar maatschappelijke functie meer dan waargemaakt in de achterliggende eeuw.

Traditiegetrouw werken Slagwerkgroep en Harmonie mee aan bijna alle dorpsactiviteiten zoals Carnaval, Koningsdag, Dodenherdenking, het inhalen van de Avondvierdaagse, de intocht van Sinterklaas en de Luciamis.

Daarnaast werken we door het jaar heen naar eigen concerten/optredens toe (bijvoorbeeld de PROMS-concerten en nieuwjaarsconcerten) en werken we mee bij het opluisteren van bijzondere festiviteiten in de kern Mierlo of de gemeente Geldrop-Mierlo.

Sinds de fusie met Geldrop wordt ook met enige regelmaat opgetreden met de twee korpsen uit Geldrop en vindt uitwisseling plaats met de twee jeugdgroepen uit Geldrop. Vorig jaar is daar ook de samenwerking met muziekvereniging Unitas uit Mierlo-Hout bijgekomen, die zich onder andere uit in het gezamenlijke poporkest.

Harmonie St. Lucia stelt zich ten doel het samen muziek maken in de kern Mierlo (blijvend) mogelijk te maken voor alle leeftijden. Daarnaast is het doel de Mierlose jeugd te ondersteunen bij het leren spelen van muziek.

Tot slot is het bij onze vereniging ook erg gezellig. Na repetities en optredens borrelen we meestal even na. Door het jaar heen organiseert de activiteitencommissie regelmatig leuke activiteiten voor de jeugd- en overige leden.