Vrienden van St. Lucia

Ook Harmonie St. Lucia heeft in de voorbije jaren een beroep moeten doen op de gemeenschap om haar activiteiten te kunnen bekostigen. Opleiding, instrumentarium en uniformen zijn immers grote kostenposten. Met het teruglopen van gemeentesubsidies worden daarom nog steed acties gehouden.

Ook werd o.a. de vriendenclub opgericht. Deze club heeft als doel de harmonie financieel te ondersteunen met een jaarlijkse gift. De Harmonie streeft er naar om deze vriendenclub te betrekken bij allerlei activiteiten zoals concerten en andere festiviteiten.

Mocht u vriend willen worden of kent u iemand die dat wil worden, neemt u dan contact op met een van de bestuursleden of meld u hier aan.

Wij zijn u zeer erkentelijk.