Onze afspraken rondom opleidingen

Lesgelden:

Tarieven t/m 18 jaar:

  • 1e jaar: € 150,-
  • 2e jaar: € 200,-
  • v.a. 3e jaar: € 288,-

Tarieven vanaf 19 jaar: kosten van de lessen worden volledig doorbelast.
N.B. Jeugdleden worden door de gemeente meegenomen in de basissubsidie.

De lesgelden worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Het lesgeld wordt jaarlijks middels een automatische incasso geïncasseerd.

Meer informatie over opleidingen kunt u krijgen via Mevr. Angela de Groot. U kunt haar mailen via info@harmoniestlucia.nl.