Onze afspraken rondom opleidingen

Lesgelden:

Om onze jeugdleden extra te stimuleren, worden de lesgelden deels door ons gesubsidieerd, daarom geldt:

∗Tarieven t/m 18 jaar (lessen via het kunstkwartier):

  • 1e jaar: € 150,-
  • 2e jaar: € 200,-
  • v.a. 3e jaar: € 288,-

∗Tarieven vanaf 19 jaar: kosten van de lessen worden volledig doorbelast.

N.B. Jeugdleden worden door de gemeente meegenomen in de basissubsidie.

De lesgelden worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Het lesgeld wordt jaarlijks middels een automatische incasso geïncasseerd.

Meer informatie over opleidingen kunt u krijgen via info@harmoniestlucia.nl.