Vertrouwens Adviseur

De vertrouwens adviseur van de vereniging is Mevrouw Addi Jansen (gepensioneerd  huisarts). Zij

  • verzorgt de eerste opvang van leden die te maken hebben of hebben gehad met  ongewenste omgangsvormen op allerlei gebied.
  • bekijkt of er een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • informeert over andere mogelijkheden.
  • verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bv een mediator.
  • kan, in overleg met het bestuur, een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon.

Zij is bereikbaar via vertrouwensadviseur@harmoniestlucia.nl