Poporkest

Het Poporkest is de kraamkamer voor leerlingen van harmonie Sint Lucia en muziekvereniging Unitas. De leerlingen die hier in spelen kunnen al na een aantal lessen instromen. In het poporkest wordt, zoals de naam al zegt, vooral popmuziek gespeeld die is zeer toegankelijk en herkenbaar is.

Het Poporkest staat onder leiding van Bob van Rutte.

Doel van het Poporkest is vooral leren samenspelen, plezier beleven aan samen musiceren, maar tegelijk ook leren luisteren naar elkaar. Daarnaast wordt verder geoefend met het leren bespelen van het instrument.

Na het behalen van het A-diploma kan de leerling gedeeltelijk doorstromen naar het grote orkest. Dit ter beoordeling van de dirigent. De leerling blijft ook meedoen met het Poporkest. Na het behalen van het B-diploma kan de leerling volledig doorstromen naar het grote orkest.

Leerlingen die slagwerk spelen in het Poporkest hebben meestal ook al op woensdag les bij de Slagwerkgroep.

Het Poporkest repeteert op maandag van 18:45-19:30 uur om de beurt in  Loesje in Mierlo of in Geseldonk in Mierlo-Hout (zie agenda).

Loop gerust eens binnen!